Lego mojster- Rap, 28. 5. 2020

Vzorci iz lego kock

Iz kock, ki jih imaš doma na voljo sestavi različne vzorce, da nastanejo tla kot bi tlakovali.

Bodite čimbolj ustvarjalni – dovolite si biti pravi mali umetniki.

Dokaze o delu mi pošljite na mail: janja.ledinek@os-starse.si

Uspešno delo vam želim.

Matematika 8, 28. 5. 2020

Pitagorov izrek v trapezu

Na str. 103 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v trapezu.  V zvezek prepiši in preriši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v trapezu na linku:   https://www.youtube.com/watch?v=erqJ9_Ntgjk

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 103 in 104. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 104/ 73 in str. 105/ 74.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Matematika 8, 27. 5. 2020

Utrjevanje zananja – Pitagorov izrek v deltoidu

V zvezek reši naslednje naloge iz delovnega zvezka:

  • str. 111 / 94 in 95

Dokazila o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

Tehnika in tehnologija 6.a in 6.b, vse skupine

Spoznavam poklice – naslov v zvezke

V učbeniku imaš na različnih straneh (str. 9,21, 41, 67, 103) v okvirčkih zapisno o različnih poklicih v tehniki in tehnologiji.

Zapise preberi in si v alinejah v zvezke zapiši pomembne informacije o posameznem poklicu.

Dokaz dela mi pošlji na mail: janja.ledinek@os-starse.si

Uspešno delo ti želim.

Matematika 8, 26. 5. 2020

Pitagorov izrek v deltoidu

Na str. 109 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v deltoidu.  V zvezek prepiši in preriši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v deltoidu na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=PkBjs2KLfgw

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 109 in 110. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 110/ 92 in str. 111/ 93.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Dostopnost