Matematika 8. razred, 17. 3. 2020

Ponoviš vse o krogu in njegovih delih.

V zvezek rešiš naloge pod rubriko Utrdi znanje v samostojnem delovnem zvezku na str. 53. Kdor zmore, naj reši tudi nalogi 8 in 9.

Če imaš težave pri reševanju nalog, nas lahko kontaktiraš na mail:   janja.ledinek@os-starse.si

janja.vodosek@os-starse.si

zlatka.gojcic@os-starse.si

Včerajšnje in današnje delo poslikaj in pošlji svoji učiteljici na zgoraj navedeni mail.

 

 

Tehnika in tehnologija, 16. 3. 2020

Ročna izdelava papirja         

Navodila za izdelavo papirja si preberi v učbeniku na str. 68. Če nimaš učbenika, imaš v delovnem zvezku dostopno kodo do interaktivnega učbenika (Prava tehnika) in si tam prebereš navodila za delo. Sam poskusi izdelati vsaj dva papirja velikosti približno A5. Vsa navodila so lepo zbrana. Pripomočke, ki jih lahko zamenjaš ali prilagodiš, če tega nimaš doma:

  • sito s fino mrežico lahko zamenjaš s tkanino, ki ima bolj grobo tkanje, kakršnokoli mrežo, ki jo najdeš doma v kleti, ali pa mrežasto vrečko od čebule, krompirja večkrat preložiš in si sam izdelaš sito,
  • škrob lahko zamenjaš z moko,
  • električni mešalnik zamejaš s pol litrsko plastenko, v katero natrgaš majhne koščke odpadnega časopisa, dodaš vodo in ročno mešaš, dokler papir ne začne razpadati,
  • če imaš doma tempara barve, dodaš barvo, drugače ni potrebe, enako velja tudi za lepilo.

Postopek izdelave papirja fotografiraj s telefonom, natisni slike in jih zalepi v zvezek. Če nimaš tiskalnika, postopek nariši v zvezek. Papir suši do naslednjega tedna, ker se bo naloga nadaljevala.

Če še vedno nimaš pogojev za izdelavo papirja, ustvarjaj origamije. Navodila najdeš na yt. Izbereš lahko karkoli. Če so origamiji enostavnejši, jih naredi več (5). Vse izdelke poslikaj in mi jih pošlji  na mail: janja.ledinek@os-starse.si .

Tehnika in tehnologija, 16. 3. 2020

Ugotavljanje lastnosti umetnih snovi

Navodila za reševanje naloge

Za preizkušanje posamezne umetne snovi pripravi vzorec. Vzorce poišči doma v stanovanju (npr. plastična vrečka, košček stiropora, plastični lonček, balon, plastična folija za zavijanje sadja, gumijaste rokavice). Razpredelnico si natisni, jo prilepi v zvezek in jo izpolni. Če nimaš tiskalnika, jo preriši v zvezek in jo nato izpolni. Nato po zaporedju dejavnosti, zapisanih v razpredelnici, izvajaj poskuse in vpiši ugotovljene lastnosti.

  • Vidne lastnosti ugotovi z opazovanjem in jih vpiši v razpredelnico: barva, videz površine (hrapava, gladka, bleščeča), prožnost (prožen, neprožen).
  • Trdoto ugotovi z vtiskanjem konjice šila ali šestila v vzorec umetne snovi. Ugotovi, ali je vzorec trd, zelo trd, mehak in svoje ugotovitve vpiši v razpredelnico.
  • Gostoto umetne snovi ugotovi tako, da vzorec potopi v vodo in opazuj, ali plava ali potone. Če plava je redkejši od vode, če potone, je gostejši od vode.
  • Ugotavljanje vrste umetne snovi – pomagaj si z učbenikom, in poskusi glede na lastnosti, ki si jih že ugotovil, uvrstiti vzorec  v tri skupine – duroplasti, elastoplasti in termoplasti.
  • Lastnosti umetnih snovi -učni list-7.r

Matematika 8. razred, 16. 3. 2020

Krog in njegovi deli

Najprej preberi snov v samostojnem delovnem zvezku na str. 51.  V zvezek  preriši zgornjo in spodnjo sliko iz delovnega zvezka in prepiši vse njegove dele (krožnica, krog, polmer, premer, tetiva, središčni kot, sekanta, dotikalnica ali tangenta in mimobežnica). Vse to se tudi nauči. Znanje bom konec tedna preverjala s kvizom. V delovnem zvezku na str. 52 reši še nalogo1 in na str. 53 nalogo 2.

Dostopnost