Tehnika in tehnologija 6.a in 6.b, 18. 5. – 22. 5. 2020

Ponovitev snovi – tehnična pisava

Ta teden bomo utrjevali tehnično pisavo. Natisnite si delovni list v prilogi. Delovni list dopolnite po pravilih tehniške pisave in ga zalepite v zvezek.

Nalogo bom pregledala, ko se vrnemo v šolo, saj bomo enak zvezek uporabljali tudi drugo šolsko leto.

Priloga: tehnična-pisava

Ne pozabite oddati nalogo za TIT/LUM, ki je za oceno.

Uspešno delo vam želim.

 

Tehnika in tehnologija 7.a in 7.b; naloga za 14 dni

Elektični krogi 

Ta naloga bo naloga za 14 dni. Spoznali boste različne električne kroge in njegove elemente. Na spodnji sliki imate ob elementih razlago, kaj predstavljajo, tako boste lahko sestavili različne električne kroge, ki jih imate narisane na delovnem listu v prilogi. Sestaviti morate vsak električni krog iz delovnega lista. Delovni list in rešitve si zalepite v zvezek.

Priloga: Delovni list – električna vezja

Na sliki je najbolj preprost električni krog. Pri reševanju nalog si pomagaj  z učbenikom str. 55 – 61. Spodaj je povezava do virtualnega laboratorija, kjer boste sestavljali tokovne kroge:

https://go-lab.gw.utwente.nl/production/electricalCircuitLab/build/circuitLab.html?preview=

Na povezavo pridete, če stisnete gumb Ctrl in enter.

Ne pozabite oddati naloge za TIT/LUM, ki je za oceno.

Veliko uspeha pri delu vam želim.

 

Matematika 8, 18. 5. 2020

Pitagorov izrek v enakostraničnem trikotniku

Na str. 100 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v enakostraničnem trikotniku.  V zvezek prepiši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v enakostraničnem trikotniku na linku: https://www.youtube.com/watch?v=cih7JRTpAJ8

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 100 in 101. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 101/ 64 in 65.

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Modelarski krožek, 14. 5. 2020

Vrtno orodje

Naslednja naloga bo naloga za 14 dni. Izdelali boste vrtno orodje  iz odpadnih plastičnih posod in plastenk.  Vsak od vas bo izdelal majhno vrtno orodje (lopatka, grablje, motika,…). Vsakemu se doma valja kakšna prazna plastenka ali plastična posoda, ki je za na odpad. Priporočljivo je, da je plastenka iz malo trše plastike.  Plastenko najprej temeljito očistite in začnite z izdelavo. Za ročaj uporabite kakšno vejo, ki jo odrežete v bližnjem gozdu, ali že odslužen ročaj kakšne stare metle.

Navodila za izdelavo: Vrtno orodje- navodilo za delo

Ustvarjalen pozdrav.

 

Lego mojster – RaP, 14. 5. 2020

Dirkalni avtomobil

Pred tabo je nov izziv. S kockami, ki jih imaš doma, sestavi hitri športni avtomobil.

Sam mu daj tudi ime.  Dokaz o svojem delu mi pošlji i na mail: janja.ledinek@os-starse.si

Ustvarjalen pozdrav.

Dostopnost