Matematika 8, 14. 5. 2020

Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku

Na str. 97 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v enakokrakem trikotniku.  V zvezek prepiši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v enakokrakem trikotniku na linku: https://www.youtube.com/watch?v=_j97DyiEhtE

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 97 in 98. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 98/ 55 in str. 99/ 57

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Matematika 8, 13. 5. 2020

Utrjevanje znanja – Pitagorov izrek v pravokotniku in kvadratu

Ponovi snov, ki si jo predelal v začetku tedna: Pitagorov izrek v pravokotniku in kvadratu.

Potem utrdi znanje z naslednjimi nalogami iz delovnega zvezka: str. 93/ 34, 35 in str. 96/ 46 in 47.

Naloge reši v zvezek. Dokazilo o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

Matematika 8. 12. 5. 2020

Pitagorov izrek v kvadratu

Na str. 94 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v kvadratu.  V zvezek prepiši vse pod rubriko Nauči se.

Še enkrat si oglej razlago Pitagorovega izreka v kvadratu na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 94 in 95. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 95/ 42, 43, 44 a

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

 

Matematika 8, 11. 5. 2020

Pitagorov izrek v pravokotniku 

Na str. 91 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o Pitagorovem izreku v pravokotniku.  V zvezek prepiši vse pod rubriko Nauči se.

Oglej si razlago Pitagorovega izreka v pravokotniku  na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c

Rešene primere najdeš v svojem delovnem zvezku na str. 91 in 92. Z njimi si pomagaj pri reševanju nalog.

Reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 93/1. a,b in 2. a, b

Dokaze o delu pošlji svoji učiteljici matematike na mail.

Uspešno delo vam želimo.

Lego mojster – Rap. 7. 5. 2020

Robot, ki bo letel na Luno

Pred tabo je nov izziv. Poišči kocke ali katere koli druge predmete, ki jih imaš doma, si pripravi  podlogo in začni sestavljati.

Zgraditi moraš robota, ki bo šel na Luno. Ali ti bo uspelo?

Ustvarjalni pozdrav.

Dostopnost