Modelarski krožek, 7. 5. 2020

Letalo – borec

Danes sem pripravila nalogo z zgibanjem papirja. S pomočjo navodil  s tehniko origamija sestavite letalo.

Navodila so na spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=403nJ4dZ9cE

Uspešno delo vam želim.

Matematika 8, 7. 5. 2020

Utrjevanje znanja – Pitagorov izrek v pravokotnem trikotniku

Ponovi snov iz prejšnjih dni o Pitagorjevem izreku.

Nato svoje znanje utrdi z naslednjimi vajami iz samostojnega delovnega zvezka na str. 89: 12 -15.

Dokaz o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

 

Matematika 8, 4. 5. in 5.5. 2020

Pitagorov izrek – uvod

Na str. 83 v samostojnem delovnem zvezku  si preberi o pravokotnem trikotniku. V zvezek prepiši vse pod rubriko nauči se.

Oglej si razlago Pitagorovega izreka na linku: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30258

Tabelsko sliko učiteljice, ki razlaga snov v posnetku, preriši v zvezek.

To snov najdeš tudi v tvojem delovnem zvezku na str. 86.

Do srede, 6. 5. 2020, reši še naslednje naloge v delovnem zvezku: str. 85/1 in str. 88/9 in str. 89/10.

Dokaze o delu pošlji do 6. 5. 2020 na mail svoji učiteljici matematike.

Uspešno delo ti želimo.

 

Tehnika in tehnologija in likovna umetnost, 6.a in 6.b

LIKOVNA UMETNOST in TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. a, 6. b  – ocenjevanje

Tokrat boš za oba predmeta izdelal en izdelek, ki bo ocenjen.

1.      Najprej ponovi snov, ki smo jo obravnavali na daljavo (KIPARSTVO, KOMPLEMENTARNO NASPROTJE, LES, TEHNIKE OBDELAVE LESA). Objave najdeš v arhivu za svoj razred.

2.      Nato si predstavljaj nadaljevanje zgodbe: Na Zemlji se širi nevaren virus. Bitje iz vesolja Zemljanom priskoči na pomoč in reši človeštvoV zahvalo Zemljani bitju iz vesolja postavijo SPOMENIK … Zemljani izberejo prav tebe, da ga izdelaš. Na razpolago imaš samo les, papir in karton. Pri delu si pomagaj s skico spomenika, ki si jo že narisal (zadnja naloga pri LUM).

 3.      Oblikuj spomenik BITJU IZ VESOLJA, ki je rešilo Zemljo pred virusom:

·         preberi kriterije vrednotenja in ocenjevanja v prilogi (LUM-TIT kriteriji ocenjevanja),

·         izberi primeren kos lesa za podstavek in ga obdelaj,

·         oblikuj obhodni kip iz lesa, papirja in kartona,

·         fotografiraj se med delom tako, da bo na fotografiji vidno, da si upošteval pravila varstva pri delu in da si ti avtor izdelka,

·         kip delno pobarvaj ali ga oblepi z nekaj kosi barvnega papirja v komplementarnem nasprotju (samo 2 nasprotni barvi),

·         nariši tehnično skico,

·         izpolni tabelo za vrednotenje in ocenjevanje,

·         fotografiraj izdelek (fotografija naj bo ostra in izdelek dobro umeščen v format).

4.      Izpolnjeno tabelofotografijo delafotografijo skice in fotografijo izdelka pošlji učiteljici Janji in Tanji na e-naslov (janja.ledinek@os-starse.si in tanja.simek@guest.arnes.si ) do 17. 5. 2020.

Uspešno delo ti želiva.

Tehnika in tehnologija in likovna umetnost, 7.a in 7.b

LIKOVNA UMETNOST in TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7. a, 7. b  – ocenjevanje

Tokrat boš za oba predmeta izdelal en izdelek, ki bo ocenjen.

1.      Najprej ponovi snov, ki smo jo obravnavali na daljavo (KIPARSTVO, POLNA in VOTLA PLASTKA, BARVNA HARMONIJA, UMETNE MASE, TEHNIKE OBDELAVE UMETNIH MAS). Objave najdeš v arhivu za svoj razred.

2.      Oblikuj POLNO PLASTIKO iz UMETNIH MAS:

·         preberi kriterije vrednotenja in ocenjevanja v prilogi (LUM-TIT kriteriji ocenjevanja ROBOT1),

·         izberi kose umetnih mas v harmoničnih barvah in jih obdelaj,

·         oblikuj polno plastiko – obhodni kip iz umetnih mas,

·         za kip uporabi vsaj 3 skladne barve,

·         fotografiraj se med delom tako, da bo na fotografiji vidno, da si upošteval pravila varstva pri delu in da si ti avtor izdelka,

·         nariši tehnično skico,

·         izpolni tabelo za vrednotenje in ocenjevanje

·         fotografiraj izdelek (fotografija naj bo ostra in izdelek dobro umeščen v format).

Primeri:

3.      Izpolnjeno tabelofotografijo delafotografijo skice in fotografijo izdelka pošlji učiteljici Janji in Tanji na e-naslov (janja.ledinek@os-starse.si in tanja.simek@guest.arnes.si ) do 17. 5. 2020.

Uspešno delo ti želiva.

Dostopnost