Četrtek, 28. 5. 2020 – matematika 6. a, 6. b

NAVODILO ZA DELO:

 • IZRAZI Z DECIMALNIMI ŠTEVILI
 • Preberi snov v SDZ na strani 30, IZRAZI BREZ OKLEPAJEV, IN TO PREPIŠI V ZVEZEK.
 • Ponovi vrstni red računskih operacij z naravnimi števili.
 • Za decimalna števila velja enak vrstni red rač. operacij kot za naravna števila.
 • Poglej  tri rešene primere (pomagaj si) v SDZ pod prvo številko ( rimska enka).
 • Reši nalogo 94 na strani 32 v SDZ (podčrtuj tisto kar najprej izračunaš).
 • Dokaz o delu pošlji.

Sreda, 27. 5. 2020 – matematika 6. a

NAVODILO ZA DELO:

 • Vaja dela mojstra.
 • V SDZ reši naloge 109, 110, 111 na strani 35.
 • Nalogo 111 reši v zvezek, računaj natančno, piši postopke reševanja.
 • Dokaz o delu pošlji.

Torek, 26. 5. 2020 – matematika 6. b

NAVODILO ZA DELO:

 • Vaja dela mojstra.
 • V SDZ reši naloge 109, 110, 111 na strani 35.
 • Nalogo 111 reši v zvezek.
 • Pri reševanju nalog morajo biti postopki.
 • Dokaz o reševanju pošlji.

Petek, 22. 5. 2020 – matematika 6. b

NAVODILO ZA DELO:

 • Vaja dela mojstra.
 • V SDZ na strani 34 reši naloge: 105, 106 in 107.
 • Reši še naloge: 90 in 91 na strani 29.
 • Dokaz o delu pošlji.
Dostopnost