GUM – ponedeljek, 1. 6. 2020

Ker zaključujemo s poukom na daljavo, preverite, če ste pri predmetu glasbena umetnost opravili vse naloge. Manjkajoče dokaze pošljite na natalija.kustec@guest.arnes.si najkasneje do petka, 5. 6. 2020.

GUM – torek, 26. 5. 2020

Gradiva in navodila za delo pri pouku glasbene umetnosti so objavljena v spletni učilnici, ki je dostopna na https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25102#section-1.

GUM – torek, 26. 5. 2020

Gradiva in navodila za delo pri pouku glasbene umetnosti so objavljena v spletni učilnici, ki je dostopna na https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25102#section-3.

GUM – torek, 26. 5. 2020

Gradiva in navodila za delo pri pouku glasbene umetnosti so objavljena v spletni učilnici, ki je dostopna na https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25102#section-2.

Gradiva in navodila za delo pri pouku glasbene umetnosti so objavljena v spletni učilnici, ki je dostopna na https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25102#section-6.

Dokazila pošljite na natalija.kustec@guest.arnes.si najkasneje do četrtka, 28. 5. 2020.

OPOMBA: Učenci, ki do vrnitve v šolo ne bodo poslali dokazil o opravljenih nalogah, bodo oceno pridobili z ustnim preverjanjem znanja. 

Dostopnost