O BARVAH

RUMENA je barva sonca, svetlobe in optimizma. Ohranja budnost in spodbuja zbranost.

ORANŽNA je mešanica rdeče in rumene barve. Predstavlja delavnost in ustvarjalnost, pa tudi veselje, zrelost in rast.

RDEČA je barva ognja in krvi, izraz življenja in moči. Spodbuja moč, vitalnost, odločnost in samozavest.

VIJOLIČNA je barva domišljije, izraža tudi veličino in pomembnost.

ZELENA je najbolj naravna barva in predstavlja harmonijo. Deluje pomirjujoče, saj je prijetna in precej nevtralna.

MODRA je barva miru in harmonije, zato deluje zelo sproščujoče. Je barva zrelosti, razumskosti, natančnosti.

Vabilo

Vabilo

Talum  organizira v soboto, 1. februarja 2020, ob 9. uri praktični prikaz poklicev s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike. Več o tem v priloženem letaku.

 

 

Vpis v 1. razred

 Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. 87/11, 40/12 –ZUJF, 63/13 in 46/16 –ZOFVI- K), ki navaja da:

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred izda potrdilo o šolanju oziroma odložitev všolanja.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Otrok s posebnimi potrebami je v osnovno šolo, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključen oziroma napoten na podlagi odločbe o usmeritvi.

Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v  šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev všolanja (47. člen)

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma  na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Učencu se lahko tudi med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Prepis na drugo osnovno šolo

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da želite otroka prepisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas,

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Zdravniški pregled

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Vabilo na pregled boste prejeli s strani ZD dr. Adolfa Drolca Maribor – Enota Tezno. Pregled opravlja šolska zdravnica dr. Branka Kvas-Kučič.

Dodatne informacije

Za kakršne koli dodatne informacije o vpisu v prvi razred se obrnite na šolsko svetovalno delavko Marijo Bednjanič (tel. 02/6864859, e-pošta: marija.bednjanic@guest.arnes.si).

Vaje 5. razred

Tipkovnica

V meniju nastavitve lahko nastaviš, kateri znaki naj se prikazujejo in kako hitro. Nato v meniju izvajanje klikni nove nastavitve.

Igrivo tipkanje

Igrica ima 3 težavnostne stopnje (klikni gumb s kolesoma). Če se pri tipkanju zmotiš, ti bo računalnik pomagal, kje najdeš črko (glej tipkovnico na zaslonu).

Mehurčki

Za začetek igre stisni gumb Click Here To Play Now. Nato izberi težavnost: beginner – začetnik, normal – običajno, expert – težko. Stiskaj tipke na tipkovnici, da mehurčki počijo.

Opica gre v višave

S stiskanjem pravih tipk pomagaj opici priti do cilja.

Opica gre v višave 2

S stiskanjem pravih tipk pomagaj opici priti do cilja.

Različne igre

Izbiraš lahko med različnimi igricami, ki jih rešuješ s tipkanjem.

 

 

 

Test tipkanja

Prepiši znake

Ločila in posebni znaki

Zapis ločil

Vaje programiranje

Prvi koraki v Scratchu

Ustvari si strip

The Little Duckling

O barvah

 

 

 

Dostopnost