27.5.2020 DKE 8.B

Pozdrav.

Danes bomo obravnavali, kako je bogastvo neenakomerno razporejeno v svetu.

Še enkrat si za ponovitev oglejte video na povezavi: Kako je razporejeno svetovno bogastvo?

Napišite v zvezek naslov NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV BOGASTVA V SVETU.

Preberite besedilo v učbeniku na strani 73.

Iz zemljevida izpišite tiste države, ki imajo BDP (bruto domači proizvod) več kot 18.610 ameriških dolarjev.

Katere so države, ki imajo najmanjši BDP? Napiši, zakaj misliš, da je tako.

Rešene naloge mi pošljite na saso.hovnik@os-starse.si

Lep pozdrav,

Učitelj Sašo

Matematika 8, 27. 5. 2020

Utrjevanje zananja – Pitagorov izrek v deltoidu

V zvezek reši naslednje naloge iz delovnega zvezka:

  • str. 111 / 94 in 95

Dokazila o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

ANGLEŠČINA (vse skupine), 27. 5. in 28. 5.

Prihodnjik z will in going to (2 uri)

V prejšnjih urah si ponovil, kdaj uporabljamo prihodnjik z WILL in GOING TO. Danes boš primerjal rabo obeh prihodnjikov.

Navodilo za delo

Klikni tukaj in si v tabeli oglej primerjavo obeh časov. Tabelo prepiši v zvezek.

Ko prepišeš snov, v učbeniku na strani 53 reši nalogo 4 A in B. Povedi napiši v zvezek.

Nato v učbeniku na str. 56 reši še nalogo 2 in v DZ na str. 40 nalogo 2.

Fotografijo zapisa v zvezku pošlji svoji učiteljici angleščine do petka, 29. 5. 2020.

Slovenščina (2. skupina), 26. 5. 2020

Valentin Vodnik: DRAMILO

NAVODILO ZA DELO

Valentin Vodnik: Dramilo

Danes boš spoznal/-a pesem Valentina Vodnika z naslovom Dramilo, ki prav tako sodi v obdobje razsvetljenstva.

Navodilo za delo

  1. V berilu (Dober dan, življenje) na str. 172 poišči in preberi pesem Dramilo.
  2. V zvezek (književnost) napiši naslov Valentin Vodnik: DRAMILO.
  3. Oglej si razdelek Raziskujmo besedilo in pisno odgovori na vprašanja/reši naloge. Spisa pri zadnji nalogi ni potrebno napisati.
  4. POSLUŠAJ  prispevek Boštjana Gorenca (Pižama) na povezavi: https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami/ . Zatem preberi razdelek v berilu Kaj vem o pesniku in si podatke o Valentinu Vodniku zapiši v zvezek.

Fotografijo odgovorov na vprašanja in miselni vzorec o Valentinu Vodniku, mi pošlji do četrtka, 28. 5. 2020, na moj e-naslov: tamara.himelrajh@guest.arnes.si.

Dostopnost