Matematika 8. razred, 16. 3. 2020

Krog in njegovi deli

Najprej preberi snov v samostojnem delovnem zvezku na str. 51.  V zvezek  preriši zgornjo in spodnjo sliko iz delovnega zvezka in prepiši vse njegove dele (krožnica, krog, polmer, premer, tetiva, središčni kot, sekanta, dotikalnica ali tangenta in mimobežnica). Vse to se tudi nauči. Znanje bom konec tedna preverjala s kvizom. V delovnem zvezku na str. 52 reši še nalogo1 in na str. 53 nalogo 2.

Pouk na daljavo

Tukaj boste našli nadaljna navodila za učenje na daljavo.

Dostopnost