Tehnika in tehnologija, 8.a in 8.b, 22. 5. 2020

Ponovitev snovi – tehnična pisava

Ta teden boš utrjeval tehnično pisavo. Natisni si delovni list v prilogi. Delovni list dopolni po pravilih tehniške pisave in ga zalepi v zvezek.

Priloga: tehnična-pisava

Ne pozabi oddati nalogo za TIT/LUM, ki je za oceno, ker še kar nekaj nalog nisem dobila.

Uspešno delo vam želim.

četrtek, 21. maj, KEMIJA – USTNO OCENJEVANJE

Predmet: KEMIJA
Razred: 8. B
Datum: 21. maj 2020
Ura: 11:00 – 12:00

Vprašani:  KORNELIJA, SIMON, TILEN, JAN K., MAJ, KLEMENTINA.

Vsebina ocenjevanja: Za orientacijo, kaj boste vprašani, si pomagajte z vsebino kviza Preverjanje znanja kemija 8 in Utrjevanje znanja iz povezovanja delcev.

NAVODILA

 • Napovedani učenci bodite ob navedeni uri vpisani v program Microsoft TEAMS. Navodila za vpis v Microsoft TEAMS.
 • Od učitelje boste vsi napovedani prejeli videokonferenčni klic.
 • Prosim zagotovite si zvočnike in mikrofon. Zelo priporočljiva je kamera. Takoj javite na e-pošto zorman@guest.arnes.si, če imate tehnične težave (nimate mikrofona, slušalk…)
 • Učenec, ki se iz upravičenih razlogov ne more udeležiti video konference, dobi nadomestni termin isti dan v popoldanskem času (po 14.00 uri). Če se iz upravičenih razlogov ne more udeležiti popoldanskega termina, je vprašan naslednji dan ob 8.00. V primeru, da je naslednji dan sobota, je vprašani v ponedeljek oziroma vsak naslednji dan ob 8.00.

KRITERIJI VIDEOKONFERENČNEGA USTNEGA OCENJEVANJA ZNANJA

Preberite si kriterije (klikni)  videokonferenčnega ustnega ocenjevanja znanja pri kemiji.

Četrtek, 21. 5. 2020 ANGLEŠČINA 8.R – vse tri skupine

Danes boste ponovili »going to« prihodnji čas iz 7. razreda.

Na spletni strani obdelaj nalogo 1B in 2.

 1. Oglej si zemljevid.
 2. Preberi besedilo. Besedila od a – e razvrsti v pravilni vrstni red glede na potovanje.
 3. Poslušaj besedilo in preveri rešitve.
 4. V zvezek napiši naslov Kate´s plans, datum.
 5. Prepiši besedila v pravilnem zaporedju.
 6. V besedilih poišči in podčrtaj going to prihodnjik. Se spomniš, kdaj uporabljamo ta čas? Na strani 105 naloga 2 dopolni pravilo.
 7. V zvezek napiši naslov Going to – future in iz spletne strani prepiši tabelo in pravilo za going to future.

Dokaz o delu pošlji učiteljici angleščine do 22. 5. 2020.

 

Matematika 8, 21. 5. 2020

Utrjevanje zananja – Pitagorov izrek v rombu

V zvezek reši naslednje naloge iz delovnega zvezka:

 • str. 108 / 83. 84, 85 in 86

Dokazila o delu pošlji svoji učiteljici na mail.

Uspešno delo ti želimo.

Dostopnost