Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021

Oglejte si ponudbo izbirnih predmetov. Opis posameznega predmeta preberete tako, da kliknete na sliko predmeta.

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec se zanje odloča glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje.

Sprememba 17. člena Zakona o osnovni šoli omogoča, da učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec lahko izbira med družboslovno-humanističnimi in naravoslovno-tehničnimi predmeti. Izbirne predmete lahko izbere iz obeh sklopov ali samo iz enega (npr. samo iz družboslovno-humanističnega oziroma iz naravoslovno-tehničnega).

52. člen Zakona o osnovni šoli omogoča, da je učenec v 7., 8. in 9. razredu, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloča ravnatelj.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje.

Izbirni predmeti so lahko :

  1. triletni – tuji jeziki,
  2. triletni – lahko tudi krajši (npr. verstva in etika),
  3. enoletni predmeti, ki so vezani na razred (npr. retorika),
  4. enoletni predmeti (npr. glasba : glasbeni projekt, slovenščina: šolsko novinarstvo …)

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

Izbor obveznih izbirnih predmetov

Izbor obveznih izbirnih predmetov opravite na portalu Lopolis.

Za prijavo uporabite uporabniško ime in geslo za odjavo prehrane, ki ste ga dobili v začetku šolskega leta. Izbor bo odprt do petka, 8. 5. 2020.

Pri opravljanju izbora izbirnih predmetov si lahko pomagate s temi navodili. V primeru tehničnih težav se obrnite na šolsko računalničarko – meta.krajnc@os-starse.si. V primeru vprašanj v zvezi z izbirnimi predmeti se obrnite na šolsko pedagoginjo – marija.bednjanic@guest.arnes.si.

(Skupno 1.290 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost